Monday, May 7, 2012

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ President, Japan External Trade enterprise (JETRO) Bangkok

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Mr. Setsuo Iuchi, President, Japan External Trade organization (JETRO) Bangkok พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม