Saturday, May 26, 2012

โพลิเดนท์ ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลฟันปลอม ไอเดียเก๋ จัดกิจกรรม ประกวดร้องเพลง โพลิเดนท์ วัยเก๋าขอเกิด

ผลิตภัณฑ์ดูแลฟันปลอมโพลิเดนท์ จัดกิจกรรมที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคผ่านกิจกรรมประกวดร้องเพลงในโครงการ โพลิเดนท์ วัยเก๋าขอเกิด ครั้งแรกกับเวทีของคนไม่กลัวแก่ แค่กล้าร้อง เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี เข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงในรายการมาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด ตอนวัยเก๋าขอเกิด ออกอากาศทางช่อง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม