Thursday, May 17, 2012

บริษัท Kazakhmys ประสบความสำเร็จในการใช้งานไอเอฟเอส แอ็พพลิเคชั่นส์

ไอเอฟเอสประกาศว่าบริษัท Kazakhmys Corporation ผู้จำหน่ายทองแดงรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลกได้วางแผนที่จะใช้งานไอเอฟเอส แอ็พพลิเคชั่นส์สำหรับงานการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารคลังสินค้าแบบอัตโนมัติไปยังกลุ่มบริษัททั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม