Wednesday, April 25, 2012

TCELS ร่วมกับมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์ฯ เชิญชวนผู้ดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์เข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้อง วันที่ 28-29 มกราคมนี้ ณ โรงแรมตะวันนา ฟรี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย จัด โครงการการให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ ในวัน 28-29 มกราคม เวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. ณ ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม โรงแรมตะวันนา  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม