Monday, May 7, 2012

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Deputy Minister of program and Finance for International Affairs สาธารณรัฐเกาหลี

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Mr. Shin Je-yoon, Deputy Minister of plan and Finance for International Affairs สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม