Wednesday, May 23, 2012

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดสัมมนา หัวข้อ 6 เคล็ดลับการสื่อสาร เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดสัมมนา หัวข้อ 6 เคล็ดลับการสื่อสาร เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต โดยอาจารย์วีระ บุญญาดีวงศ์ เป็นวิทยากร ในพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ณ เจ้าพระยาปาร์ค (รัชดา) โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 432, 434 (สุดารัตน์,ชุติมา) e-mail: publicseminar@ftpi.or.th หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม