Wednesday, May 23, 2012

KERASTASE ค้นพบนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในกลุ่ม RESISTANCE ช่วยฟื้นฟูและเสริมสร้างความแข็งแรงของเส้นผม พร้อมต่อต้านปัญหาผมเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

KERASTASE ค้นพบนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในกลุ่ม RESISTANCE ช่วยฟื้นฟูและเสริมสร้างความแข็งแรงของเส้นผม พร้อมต่อต้านปัญหาผมเสียอย่างมีประสิทธิภาพ จากผลสำรวจพบว่า 1 ใน 4 ของผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับปัญหาผมอ่อนแอ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม