Saturday, May 26, 2012

ภาพข่าว: สทอภ.เปิดตัวระบบการสืบค้นและแลกเปลี่ยนการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ

เมื่อเร็วๆ นี้ นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพิธี เปิดตัวระบบการสืบค้นและแลกเปลี่ยนการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ (NSDI Portal/Clearinghome Grand Opening) ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม