Thursday, May 17, 2012

ไอเอฟเอส แอ็พพลิเคชั่นส์ได้รับเลือกโดยบริษัท Petroleum Geo-Services (PGS)

ไอเอฟเอสประกาศว่าบริษัท Petroleum Geo-Services (PGS) ได้เลือกใช้ไอเอฟเอส แอ็พพลิเคชั่นส์สำหรับธุรกิจ สัญญามีมูลค่า 17.5 ล้านเหรียญนอร์เวย์ ในสัญญารวมถึงค่าซอฟท์แวร์และค่าบริการติดตั้ง ไอเอฟเอสคาดหวังว่าจะสามารถส่งมอบโครงการได้เสร็จในปี  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม