Saturday, May 26, 2012

ประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ปลายน้ำ (ตอนบน) วันที่ 3

วันนี้ (15 ก.พ. 55) เวลา 09.30 น. เป็นวันที่ 3 ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) การติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ปลายน้ำ (ตอนบน) 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี และนครนายก  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม