Saturday, May 26, 2012

ภาพข่าว: มอบรางวัล โครงการ BSC Lip s Photo Contest ปากดี ดีสีสวย ครั้งที่ 1

คุณชนันธร พันธุ์พิทักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนการตลาด เครื่องสำอาง BSC COSMETOLOGY บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล และคุณพิสมัย สีหวัลลภ ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาพระราม 9 ร่วมมอบรางวัลให้กับลูกค้าที่ชนะการประกวดในโครงการ BSC Lips Photo Contest ปากดี ... ดีสีสวย ครั้งที่  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม