Monday, May 7, 2012

ภาพข่าว: รมว.วธ ตรวจความเสียหายการพังทลายของกำแพงวัดมหาธาตุ

นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางโสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากร ลงพื้นที่ตรวจการพังทลายของกำแพงวัดมหาธาตุ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม