Monday, April 30, 2012

คลองเตยเดินหน้าพัฒนาชุมชนสวนอ้อยให้เป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการ ชุมชนน่าอยู่ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมีนางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย คณะเจ้าหน้าที่ และประชาชนในชุมชน ร่วมงาน ณ ลานกีฬาชุมชนสวนอ้อย  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม