Saturday, May 26, 2012

มสช. ร่วมกับ โรงเรียนเอกอโยธยา ขอรับบริจาคหนังสือ

มูลนิธิสัมมาชีพ (มสช.) ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมแบ่งบันน้ำใจบริจาคหนังสือเพื่อส่งเสริมปัญญาให้กับเยาวชน ด้วยโรงเรียนเอกอโยธยา ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ที่ผ่านมา ทำให้ห้องสมุดโรงเรียนและหนังสือที่อยู่ในห้องสมุดได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม