Thursday, May 17, 2012

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ พร้อมเปิดปลายเม.ย.นี้ เจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังจ่าย ตอกย้ำแนวคิด ผู้รับและผู้ให้

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (หรือ SiPH) โรงพยาบาลแห่งใหม่ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เตรียมเปิดรับผู้ป่วยเป็นครั้งแรก 26 เมษายน ตั้งเป้าเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการครบทุกด้าน ใช้จุดเด่นด้านความเป็นเลิศด้านการรักษาและบริการทางการแพทย์มาตรฐานศิริราช  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม