Saturday, May 26, 2012

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดงานแถลงข่าว"สถิติสำคัญปี 2554 ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ปี 2555"

กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ แถลงข่าว "สถิติสำคัญปี 2554 ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ปี 2555"วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพนธ์ 2555 เวลา 09.30 น.ณ ห้องพิมานมาศ อาคาร 2 ชั้น 8  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม