Wednesday, May 9, 2012

ภาพข่าว: เมืองไทยประกันภัย ร่วมโครงการแพทย์อาสาฯ

นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รมช.กระทรวงสาธารณสุข นวลพรรณ ล่ำซำ นพ.สมชาย กุลวัฒนาพร และ ร่วมแถลงข่าว "โครงการอาสาสมัครแพทย์ พยาบาลไทย และนานาชาติ" เพื่อเปิดศูนย์รักษาผ่าตัดผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ทุพพลภาพ และผู้พิการ ปาก-จมูกแหว่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 6-12 กุมภาพันธ์ ณ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม