Wednesday, May 9, 2012

โครงการอาสาสมัครแพทย์ พยาบาลไทย และนานาชาติเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมืองไทย...เมืองยิ้ม ด้วยปณิธานความมุ่งมั่นทุ่มเทของภาครัฐ ภาคเอกชน และเหล่าอาสาสมัครแพทย์ พยาบาลไทย และนานาชาติ จึงก่อให้เกิดพลังความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ที่จะคืนรอยยิ้มให้กับพี่น้องคนไทย ด้วยโครงการอาสาสมัครแพทย์ พยาบาลไทย และนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม