Wednesday, May 9, 2012

Sirtex Medical Limited เผยการศึกษาโรคมะเร็งตับครั้งใหม่เปิดรับผู้ป่วยเข้าร่วมการทดลอง 400 คนในฝรั่งเศส

SARAH ซึ่งเป็นการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมอันเกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่ายในฝรั่งเศส และเป็นการทดลองรักษาโรคมะเร็งตับระยะลุกลามด้วยการอุดเส้นเลือดด้วยรังสี (radioembolization) โดยใช้สาร yttrium-90 resin microspheres เทียบกับการใช้ยา sorafenib  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม