Wednesday, May 9, 2012

พันธุ์ทิพย์พลาซ่า บางกะปิ เปิดเวทีโชว์ไอเดียสร้างสรรค์เกมสีขาว ในโครงการ IT-Creative Games Competition 2011

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ประกวดเกมสร้างสรรค์จากจินตนาการของคนรุ่นใหม่ ที่ครบถ้วนทั้งสาระ ความบันเทิง และปลอดความรุนแรง พร้อมเสริมสร้างทักษะ ความรู้ด้านไอที สู่การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ชิงรางวัลและทุนการศึกษารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม