Friday, May 4, 2012

กรมสรรพากร จัดสัมมนา ในหัวข้อ มาตรการช่วยเหลือทางด้านภาษีเพื่อผู้ประกอบการที่ประสบภัยน้ำท่วม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กฎหมายใหม่น่ารู้ และประเด็นปัญหาที่มักพบบ่อยในการเสียภาษี

พลาดไม่ได้ เชิญเข้าฟังสัมมนาเชิงอภิปราย ฟรีหัวข้อ มาตรการช่วยเหลือทางด้านภาษีเพื่อผู้ประกอบการที่ประสบภัยน้ำท่วม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กฎหมายใหม่น่ารู้ และประเด็นปัญหาที่มักพบบ่อยในการเสียภาษี จัดโดย บริษัท ที.บี.พี.พับบิชเคชั่น จำกัด นำทีมวิทยากรจากกรมสรรพากรโดย นายสมชาย ชูเกตุ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม