Sunday, May 13, 2012

ภาพข่าว: หน่วยแพทย์ กกท.

โรงพยาบาลรามคำแหงสนับสนุนหน่วยแพทย์ฉุกเฉินให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) เพื่อดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมี ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ให้การดูแลรักษาพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคที่มาในช่วงการเกิดอุทกภัย  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม