Wednesday, May 9, 2012

ซีพีเอฟคว้า รางวัลห้องปฏิบัติการดีเด่น ตอกย้ำมาตรฐานการทดสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

นางภัทนีย์ เล็กศรีสมพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านวิชาการอาหารสัตว์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลห้องปฏิบัติการดีเด่น จาก นางดรุณี วัชราเรืองวิทย์  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม