Friday, May 4, 2012

ทางเลือกชะ?ลอวัย...แบ?บไม่พึ่งศั?ลยกรรม

ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านความงามเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้นเนื่องจากค่านิยม ที่เปลี่ยนไปของสังคมที่ให้ความสำคัญของรูปร่างหน้าตามากกว่าสมัยก่อนเพราะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายย่อม มีความต้องการชะลอวัยเอาชนะความแก่และดูดีอยู่เสมอ ในรอบปี 2-3  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม