Friday, May 4, 2012

มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทฯ ร่วมกับซีพีเอฟ หนุนกิจกรรมค่ายรักษ์สหกรณ์ หวังปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดแก่เยาชน

นายสุปรี เบ้าสิงห์สวยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทฯ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมกันจัดโครงการรักษ์สหกรณ์สันกำแพง ณ น้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม