Friday, May 11, 2012

ภาพข่าว: ท่าเรือประจวบอาสา...มอบปฏิทินเก่า

นายชัยภัทร เขมาภิรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด พร้อมพนักงานร่วมมอบปฏิทินเก่าจำนวน 433 ชิ้น ที่ได้จากพี่ๆ เพื่อนๆ ชาวเครือสหวิริยาเก็บรวบรวมมาให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้กับน้องๆ ผู้พิการทางสายตา  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม