Monday, April 9, 2012

ปภ. เตือนอุบัติภัยจากลูกโป่งอัดก๊าซ

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนอันตรายจาก การนำลูกโป่งอัดก๊าซมาตกแต่งสถานที่จัดงานรื่นเริง ควรแขวนหรือผูกลูกโป่งไว้บนที่สูง พ้นจากระดับ การเอื้อมถึงของเด็ก  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม