Monday, April 30, 2012

ไพโอเนียร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จัดงาน เปิดตัวผลิตภัณฑ์ TAD ครั้งแรกในประเทศไทย BAV Hi-end Show 2012

บริษัท ไพโอเนียร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญท่านสื่อมวลชนทุกท่านร่วมงาน เปิดตัวผลิตภัณฑ์ TAD ครั้งแรกในประเทศไทย BAV Hi-finish Show 2012ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.30-12.30 น.ณ ห้องสุขุมวิท 10 โรงแรมแลนด์มาร์ค  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม