Wednesday, April 25, 2012

ก.ไอซีที เร่งฟื้นฟูเยียวยาภาคอุตสาหกรรมไอซีที 25 มกราคม 2555

นายวรพัฒน์ ทิวถนอม รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการฟื้นฟูเยียวยาภาคอุตสาหกรรมไอซีทีจากเหตุมหาอุทกภัยกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ว่า เพื่อเป็นการ บูรณาการคลี่คลายปัญหาต่างๆ แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไอซีทีให้เกิดผลโดยเร็ว  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม