Monday, April 9, 2012

ปภ. เตือนอันตรายจากพลุ ดอกไม้ไฟ ช่วงเฉลิมฉลองปีใหม่

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนอันตราย จากการจุดพลุ ดอกไม้ไฟเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่ แนะห้ามจุดพลุ ดอกไม้ไฟใกล้แนวสายไฟฟ้า สถานีบริการน้ำมัน บริเวณบ้านเรือนหรือในสถานบันเทิงอย่างเด็ดขาด  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม