Wednesday, April 25, 2012

Ingenuity Systems วางจำหน่ายซอฟต์แวร์ iReport สำหรับรายงานข้อมูลการแสดงออกของยีนอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

iReport วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและชีววิทยาแบบครบวงจร ในราคาเบาๆเพียง 495 ดอลลาร์  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม