Monday, April 9, 2012

ปภ.เตือนเที่ยวสถานบันเทิง ห้ามจุดพลุเล่น เสี่ยงเพลิงไหม้

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนนักท่องเที่ยว ที่ไปเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ตามสถานบันเทิง ให้เลือกเที่ยวสถานบันเทิงที่มีมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมสังเกตและจดจำตำแหน่งทางเข้า ออกฉุกเฉินประตูหนีไฟ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม