Wednesday, April 25, 2012

ไบโอเทคและโนวาร์ตีส ขยายความร่วมมือพัฒนายาใหม่

จากความชำนาญของ 2 หน่วยงาน นำไปสู่การร่วมมือวิจัยเพื่อค้นหาประโยชน์จากจุลินทรีย์และสารธรรมชาติที่ได้จากจุลินทรีย์สำหรับพัฒนายาระหว่างไบโอเทค และ โนวาร์ตีส บริษัทเวชภัณฑ์ชั้นนำของโลก ซึ่งเริ่มต้นเมื่อปี 2548 จากความก้าวหน้าและความสำเร็จที่ผ่านมา ทำให้ไบโอเทคและ โนวาร์ตีส  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม