Tuesday, April 24, 2012

สรุปภาวะ Precious Metals Futures By GT Wealth Management 3 เม.ย. 55 (ภาคบ่าย)

ราคาทองคำทรงตัวตลอดวัน อยู่ที่ระดับ 1,675 ดอลล่าหร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ราคาทองคำทรงตัวระหว่างวัน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบลดลงเล็กน้อย และเงินสกุลดอลล่าร์อ่อนตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกลับสกุลเงินหลัก กองทุนSPDR ถือครองทองคำที่ระดับ 1,286.62 ตัน คงที่ เงินบาททรงตัวที่ระดับ 30.80 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม