Wednesday, April 25, 2012

การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ในโครงการ Microsoft Office Specialist Olympic หรือ MOS Olympic 2012

สถาบันไอทีไอที บริษัท เออาร์ไอที จำกัด, บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และอุทยานการเรียนรู้ (ทีเค พาร์ค) เชิญชวนน้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 15-22 ปี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ในโครงการ Microsoft Office Specialist Olympic หรือ MOS Olympic 2012  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม