Wednesday, April 25, 2012

ไมโครซอฟท์นำเสนอ system Center 2012 ผลิตภัณฑ์คลาวด์ คอมพิวติ้ง สำหรับองค์กรธุรกิจ เพื่อการใช้งานคลาวด์ คอมพิวติ้งภายในองค์กร

ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น แนะนำผลิตภัณฑ์ method Center 2012 โดยมร. ซัทย่า นาเดลล่า ประธานฝ่ายธุรกิจเซิร์ฟเวอร์แอนด์ทูลส์ (Microsoft Server and Tools Business) บริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น เผยข้อมูลเกี่ยวกับโซลูชั่นของไมโครซอฟท์ในปี 2555 ในด้านการใช้งานคลาวด์ คอมพิวติ้งภายในองค์กร (private cloud)  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม