Monday, April 30, 2012

ภาพข่าว: ผลการประชุม World monetary Forum

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวภายหลังกลับจากการเข้าร่วมประชุม World monetary Forum ที่เมืองดาวอส สหพันธรัฐสวิส โดยผู้นำบริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในประเทศไทยและรับทราบถึงการที่ประเทศไทยจะมีการจัดตั้งกองทุนประกันภัยวงเงินเริ่มต้น  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม