Monday, April 30, 2012

มหกรรม "ชวนกันเที่ยวใต้ ป่าสวยทะเลใส หลากหลายวัฒธรรม" 3-5 มกราคา 2555 ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)โดยภูมิภาคภาคใต้ได้จัดมหกรรม “ชวนกันเที่ยวใต้ ป่าสวยทะเลใส หลากหลายวัฒธรรม” ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ณลานโปรโมชั่นชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต อําเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม