Thursday, April 5, 2012

ภาพข่าว: ดอกไม้ประทานเนื่องในวันคล้ายวันเกิด รมว.คลัง

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญแจกันดอกไม้ประทานแก่นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ณ ห้องรับรองกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม