Thursday, April 5, 2012

ทีพีเอ็มไทย เทรนนิ้ง แอนด์ คอนเซาท์ติ้ง เชิญเข้าสัมมนาฟรี! ในหัวข้อ บทบาทแรงงานสัมพันธ์หลังภาวะวิกฤติน้ำท่วม

เนื่องจากมหาอุทุกภัยครั้งนี้ ได้สร้างความเสียหายร้ายแรงแก่ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่มีนิคมอุตสาหกรรมจมน้ำไปถึง 7 แห่ง โรงงานนับพันแห่งต้องหยุดประกอบกิจการ แรงงานกว่าแสนได้รับผลกระทบในช่วงฟื้นฟูนี้เองเป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม