Friday, April 13, 2012

ภาพข่าว: ที.จี.เอ็ม. แจกผลิตภัณ?ฑ์ให้เด็กๆ ฟรีฉลองรับ?วันเด็กแห่?งชาติ

สมกับเป็น คุณจันทนา พัวพัฒนขจร บอสหญิงคนเก่งแห่ง ที.จี.เอ็ม. ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์ เรื่องสร้างความสุข คืนรอยยิ้มให้กับผู้อื่นไม่เป็นสองรองใครแน่นอน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม