Monday, April 2, 2012

กรมธนารักษ์กำหนดรับเหรียญฯ 84 พรรษา ทุกประเภท พร้อมกันทั่วประเทศ เริ่ม 19 ธันวาคมนี้

กรมธนารักษ์เตรียมจ่ายเหรียญที่ระลึกและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยขอให้ผู้สั่งจองเหรียญทุกประเภททุกชนิดราคา ติดต่อขอรับเหรียญได้ ณ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม