Monday, April 2, 2012

วว. จัดงานแถลงข่าวสรุปผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2554

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จะจัดงานแถลงข่าวสรุปผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2554 พร้อมทั้งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ปรับสมดุลร่างกายจากสมุนไพรไทย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปรับสมดุลและควบคุมความดันโลหิต (BPAS-CAPS) สมุนไพรรวมที่มีผลต่อการเผาผลาญพลังงาน/ควบคุมน้ำหนัก (EN-CON TAPS)  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม