Monday, April 2, 2012

อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดกิจกรรม "สรรพสามิตร่วมใจ คืนวันสดใสให้น้อง"

อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดกิจกรรม "สรรพสามิตร่วมใจ คืนวันสดใสให้น้อง"วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น.ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม