Wednesday, May 9, 2012

ภาพข่าว: Polycom โชว์โซลูชั่น RealPresenceต่อยอดสร้างความยั่งยืนให้กับทุกองค์กรหลังวิกฤต ผนึกทรานซิสชั่น ซิสเต็มส์ แอนด์ เน็ทเวอร์คส ฉายภาพความคุ้มค่าในการลงทุน

นายเทพ ฤทธิ์แรงกล้า ผู้จัดการระดับภูมิภาค-ประจำประเทศไทยและอินโดจีน โพลีคอม เอเชีย แปซิฟิก(ขวา) และนายสมชาย หิรัณยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรานซิสชั่น ซิสเต็มส์ แอนด์ เน็ทเวอร์คส จำกัด (ประเทศไทย) (ซ้าย)  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม