Friday, May 11, 2012

ภาพข่าว: family Awards 2011

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา ประธานการจัดงาน รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปีที่ 3 (family members Awards 2011) มอบรางวัลและแสดงความยินดีกับบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ที่ได้รับเลือกจากครอบครัวทั่วประเทศ ประเภทรายการที่มีสัญลักษณ์ของการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ท เป็นคะแนนสูงสุดติดต่อกัน 3  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม