Friday, May 4, 2012

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย สศค.

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ห้อง 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม