Friday, May 11, 2012

เชฟรอนมอบเงิน 30 ล้านบาทแก่มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนโครงการฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย

บริษัท เชฟรอน คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสนับสนุนโครงการฟื้นฟูประเทศจากภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งร้ายแรงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยนายจอร์จ เคิร์คแลนด์ รองประธานกรรมการและรองประธานบริหารธุรกิจสำรวจและผลิตก๊าซ บริษัท เชฟรอน คอร์ปอเรชั่น เป็นตัวแทนในการมอบเงินสนับสนุนจำนวน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม