Friday, May 4, 2012

ภาพข่าว: เซโกะ ร่วมงานบีโอไอแฟร์ 2012

บริษัท โซเดแพค (ไทยแลนด์) จำกัด แนะนำ เซโกะ ผลิตภัณฑ์ดูดซับความชื้นในรูปแบบเจล สำหรับแก้ไขปัญหาความชื้นส่วนเกินในอากาศซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเชื้อรา สามารถดูดซับความชื้นได้ในปริมาณมากถึง 300% ของน้ำหนักตัว พร้อมช่วยควบคุมให้ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศอยู่ระหว่าง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม