Friday, April 6, 2012

ภาพข่าว: SSIคว้ารางวัล SET Awards 2011ความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น

นายนาวา จันทนสุรคน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกิจการสาธารณและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบรางวัลดีเด่นในสาขารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม